fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

เมื่อวันที่ 9 10 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารและคณครูได้มีการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - 2569 ระยะ 5 ปี ณ.ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat