fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  โดยคณะกรรมการจากศึกษาธิการจังหวัดแพร่  

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.pyn.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat